Föreläsningar

 

Som föreläsare vill jag inspirera och ge en enkel summering av senaste neuro- och psykologiforskningen relaterat till inlärning.

 

Här listas några av föreläsningarnas ämnen

 • Feedback
 • Motivation och mindset
 • Ledarskap, inkludering och samarbete
 • Kognitiv neurovetenskap
 • Extern och intern belöning
 • Koncentration och återkoppling

 

 

Föreläsningar och kurser

 

Som lärare, chef eller medarbetare finns inte alltid tid att ta sig igenom svårlästa artiklar och fördjupa sig i den senaste forskningen som kan vara till nytta för företaget eller undervisningen.

 

Alva hjälper genom sin kunskap och erfarenhet på området samt hennes förmåga att kommunicera forskning på ett begripligt sätt med att sammanfatta komplexa ämnen, skapa diskussion i den egna verksamheten och påverka utvecklingsarbetet genom exempel och övningar. Hon föreläsninar, hel och halvdagar samt längre kurser inom kognitiv neurovetenskap och ledarskap.

 

Nedan följer förslag på några föreläsningar inom området återkoppling och motivation.

 

Föreläsning 1: Feedback

 

Återkoppling är en viktig del i att kommunicera och är kopplat till motivation. Lär dig konsten att använda dig av feedback så att det motiverar din omgivning. Jag erbjuder utbildningar om hur feedback kan användas, hur återkopplingen påverkar oss människor och knep för att använda sig av kritik och beröm som utvecklar och får oss att må bra. Du får ett kursmaterial som är väl förankrad i den senaste inlärningsforskningen. I kursen ges exempel på vad som är viktigt att tänka på när man återkopplar för att det ska leda till utveckling och hur vi undviker feedback som gör människor osäkra och stressade. Även våra tankesätt påverkar oss och med hjälp av feedback kan vi påverka vårt förhållningssätt till inlärning så att vi vill kämpa och anstränga oss.

 

Föreläsning 2: Hur vi hanterar motgång

 

Tidigare forskning har visat att feedback inte alltid är bra. Här går vi igenom när feedback kan vara negativt på prestation och motivation och varför. En viktig faktor i detta är hur vi reagerar på misstag och motgång. Hur ser det ut i hjärnan när vi gör fel och hur kan vi påverka våra reaktioner så att vi blir bättre på att hantera motgång och inte ger upp? Under denna föreläsning diskuteras dessa frågor utifrån resultaten från en ny avhandling som ger exempel på hur återkoppling påverkar sättet att lära utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv.

 

Föreläsning 3: Motivation och ledarskap

 

Hur vi känner inför en uppgift påverkas av hur den har blivit presenterad. Instruktioner och förväntan är faktorer som styr vår motivation, prestation och vårt sätt att tänka. Hur skiljer externa belöningar sig från att drivas av en egen drivkraft? Här diskuteras vad det är som gör att vi vill lära oss en ny förmåga. Vi kan påverka både våra förväntningar och vår målsättning vilket i sin tur har effekter på den ihärdighet vi har för att slutföra uppgifter som kräver hög koncentration.

Konsult

Alva har arbetat med att tillämpa sin kunskap från forskningen till praktik och applikation genom att hon arbetat med olika företag och skolor med att ge råd och handleda. Utifrån olika branschers verksamheter och behov anpassar hon sin rådgivande verksamhet till varje målgrupp.

 

 • Rådgivare
 • Projektledare vid uppstart och implementering
 • Problemlösning
 • Metodutveckling
 • Analys och utvärdering

 

Språk och ämneskompetens

 

I över sex år har Alva arbetat i internationella miljöer och är bekväm i att uttrycka sig i både engelska och svenska vilket gör att föreläsningarna med fördel kan ges på engelska och svenska. Hon har även spelat in och redigerat e-learning kurser vid Karolinska Institutet och ett TEDx talk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den forskning som hon arbetat med i Martin Ingvar forskargrupp har handlat om återkoppling, bedömning och koncentration utifrån med ett pedagogiskt perspektiv som är väl förankrat i den senaste interdisciplinära inlärningsforskningen; Mind, Brain and Education (MBE). Detta fält flätar samman pedagogik, psykologi, beteendevetenskap och neurovetenskap.

 

Alva har under sin tid på Karolinska Institutet blivit tilldelat ett Society Award för att ha kommunicerat forskning till allmänheten på ett tydligt och inspirerande sätt där hon ger enkel summering av senaste neuro- och psykologi forskningen.

 

2013 deltog hon i tävlingen Forskargrandprix där hon på 3 minuter skulle presentera sin forskning på ett inspirerande sätt. Hon vann hon delfinalen i Stockholm för bästa presentation.