Om Alva Appelgren

Alva Appelgren har en PhD i kognitiv neurovetenskap från Karolinska Institutet.

 

Hon har utfört sina studier vid Karolinska Institutet där hon 2015 disputerade med avhandlingen; Error, Praise, Action and Trait – Effects of Feedback on Cognitive Performance and Motivation.

 

Alva är nu verksam som konsult och lärare inom bland annat motivation, feedback och growth mindset.

 

Hon gillar att driva projekt som syftat till att underlätta för bland annat chefer och lärare.

 

Detta har hon gjort genom bland annat föreläsningar och workshops för Stockholms Stads Vuxenutbildning, Skolporten, SVT, Bonnier, Spotify, Viktor Rydbergs Stiftelse, Pedagog Järfälla, Linköpings Innovationskontor och Rikspolisstyrelsen.

 

Läs mer om Alva här.

 

Urval av publikationer (peer-reviewed):

 

Appelgren A. (2015) Error, Praise, Action and Trait – Effects of Feedback on Cognitive Performance. Published by Karolinska Institutet, Stockholm, Printed by AJ E-Print AB, ISBN 978-91-7676-002-4.

 

Appelgren A., Bengtsson S.L. (2015). Feedback on trait or action impacts on caudate and paracingulum activity. PLoS ONE, 10(6), 1-17.

 

Appelgren, A., Bengtsson, S. L., & Soderqvist, S. (2016). Incremental view on intelligence and high intrinsic motivation increase working memory training compliance. Applied Cognitive Psychology, 30(2), 289-293.

 

Appelgren, A., Penny, W., & Bengtsson, S. L. (2014). Impact of feedback on three phases of performance monitoring. Experimental Psychology, 61(3), 224–233.

 

Populärvetenskapliga:

 

Appelgren A. (2018) Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas. Natur & kultur.

 

Appelgren A., (2015) Responsen sätter spår i hjärnan, Pedagogiska Magasinet, .

 

Appelgren A., (2016) Bra kämpat, Modern Psykologi.

 

Appelgren A., (2013). Vi kan lära hjärnan se positivt på motgångar, Gy: Vetenskap, praktik och lärande för dig som arbetar med gymnasiet.